GCIS | Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Welkom bij G-CIS

G-CIS is: Een Gespecialiseerd Centrum Informatieverwerkings Stoornissen.
Wij zijn deskundig op het gebied van de diagnostiek en behandeling van adolescenten en volwassenen met AD(H)D, ASS en alle daarbij voorkomende psychiatrische problemen. Op verwijzing van uw huisarts (of via andere verwijzers) word u uitgenodigd voor een screening. 

Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u  zo snel mogelijk de behandeling krijgt, die bij u past. Mocht er geen sprake zijn van de diagnose AD(H)D of ASS en dan kan het team van Zorgmaatwerk verder onderzoeken waar uw psychiatrische problemen vandaan komen.

Behandeling bij G-CIS start met een goede uitleg:

  • waarom de diagnose werd gesteld
  • wat het verband met de aanmeldingsklachten is
  • welke voor- en nadelen uit AD(H)D en/ of ASS kunnen voortvloeien
  • welke behandeling (en) er binnen G-CIS mogelijk zijn.

Door de psychiater of de verpleegkundig specialist wordt niet ’ alleen maar een pilletje gegeven’: er vindt een zeer deskundige monitoring van medicatie-effecten plaats. Binnen G-CIS kan kortdurende coaching plaatsvinden. Voor langdurige coaching wordt naar coach-organisaties verwezen. Ook Cognitieve Gedragstherapie en systeemtherapie kunnen bij G-CIS worden ingezet als snelle route naar herstel.

Kwadrantgroep

G-CIS is een zelfstandig team van Zorgmaatwerk en maakt deel uit van GGZ Friesland. GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. GGZ Friesland biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen.. Voor meer informatie over GGZ Friesland en haar labels verwijzen we u naar de website. 

Voornemen om Zorgmaatwerk en G-cis over te laten gaan naar GGZ Friesland

KwadrantGroep heeft het voornemen de werkzaamheden van Zorgmaatwerk en G-cis over te laten gaan naar GGZ Friesland.

Door de toenemende complexiteit vraagt psychiatrie om schaalvergroting. Het voornemen om de psychiatrische dienstverlening over te laten gaan naar GGZ Friesland, is daarom een logische stap voor de KwadrantGroep. Door expertise en krachten te bundelen kan de efficiency, kwaliteit en continuïteit beter gewaarborgd worden. Een voorwaarde voor de voorgenomen overgang is dat de Nederlandse Zorgautoriteit zijn instemming verleent. De aanvraag hiervoor is onlangs gedaan.

Uiteraard zullen wij ons ervoor inzetten om de overgang zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Dit doen wij in overleg met patiënten en hun netwerk. Ons uitgangspunt is dat de patiënt zijn/haar behandelaar volgt. Zij kunnen hun behandelaar houden en blijven rekenen op goede psychiatrische zorg. Zorgmaatwerk en G-cis blijven als team werken vanuit het kantoor in Heerenveen.

Over Zorgmaatwerk/G-cis
Zorgmaatwerk biedt behandeling aan volwassenen en ouderen met een herstelvraag als gevolg van psychiatrische problematiek. G-cis is een gespecialiseerd centrum voor informatieverwerkingsstoornissen zoals AD(H)D en ASS. De organisaties hebben samen 400 cliënten in behandeling. Conform de plannen gaan er 19 medewerkers over naar GGZ Friesland.

Over GGZ Friesland
GGZ Friesland biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen.

Uitgelicht