GCIS | Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Je bent hier:

Behandeling op maat is noodzakelijk

Bij AD(H)D wordt (door een ‘filter’ in de hersenen) te veel informatie (gewenste en ongewenste) doorgelaten. Het gevolg is afgeleid zijn, moeite hebben met ordenen en plannen, impulsief en (soms) hyperactief zijn. Bij ASS bestaan problemen met de snelheid (te trage verwerking) en met de interpretatie van de informatie. Het gevolg is te weinig overzicht hebben en sociaal onhandig functioneren. Soms zijn vooral bijkomende problemen zichtbaar, zoals somberheid, angst, alcohol- of drugsproblemen, langdurige werkloosheid, studie- of relatieproblemen. Het is belangrijk vast te stellen wat er precies aan de hand is. Uit de screening kan blijken of AD(H)D of ASS de basis van de problemen zijn. Naar aanleiding van de screeningsresultaten kan dan een passende behandeling volgen, exact op de persoon toegespitst.

Wat is behandeling bij G-CIS?

• Behandeling start met goede uitleg over de diagnose, over het verband met de aanmeldingsklachten, welke voor- en nadelen uit AD(H)D en/of ASS kunnen voortvloeien en welke behandeling(en) er binnen G-CIS mogelijk is/zijn.

• In geval van medicatie bestaat er een breed palet en de medicatie wordt aan u persoonlijk aangepast.
Er volgt hierop altijd een deskundige monitoring van de effecten.

Coaching kan bij het G-CIS plaatsvinden.

Cognitieve gedragstherapie kan bij bijkomende psychiatrische problemen worden toegepast.

Systeemtherapie kan bij gezins- of partnerrelatieproblematiek leiden tot betere communicatie en een beter onderling begrip.
De G-CIS-systeemtherapeut houdt daarbij rekening met de rol van AD(H)D/ASS in uw gezin of in uw relatie

Mindfullness kan ingezet worden in de beoefening van aandacht