GCIS | Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Je bent hier:

Soms zijn de signalen duidelijk

Als het gaat om concentratieproblemen met of zonder hyperactiviteit wordt vaak gedacht aan AD(H)D. Maar er zijn ook minder duidelijke signalen. Of er bestaan op het eerste gezicht heel andere problemen, terwijl eigenlijk AD(H)D of autisme (ASS) aan de basis van de problemen staan. Om vast te stellen of er wellicht sprake is van AD(H)D of ASS, maar ook voor mensen bij wie AD(H)D of ASS is vastgesteld en die twijfelen aan de diagnose, is een screening van belang.

Dit is de expertise van G-CIS:

Volwassenen met AD(H)D (= aandachtstekortstoornissen, met en zonder hyperactiviteit) en ASS (= Autisme Spectrum Stoornissen) kunnen met alle daarbij voorkomende psychiatrische problemen terecht bij het G-CIS. G-CIS staat voor: Gespecialiseerd Centrum voor InformatieverwerkingsStoornissen. AD(H)D en ASS zijn ‘informatieverwerkingsstoornissen’. Met ‘informatie’ wordt bedoeld: gedachten, gevoelens, geluiden, beelden, geuren en smaken. 

Dit is te verwachten bij bij G-CIS:

• Een screening volgens een methode, waarmee bij u snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed de juiste diagnose kan worden gesteld. Hierbij kijken we breder dan alleen naar de diagnose binnen informatieverwerkingsstoornissen
• Naast deze methode kan een nauwkeurig samengestelde psychologische test plaatsvinden.
• Aansluitend op de diagnose AD(H)D en/of ASS krijgt u goed uitgelegd waarom deze diagnose is gesteld en wat de diagnose inhoudt.
• Als u dat goed vindt, kunnen uw ouder(s) en/of eventuele partner bij het onderzoek en bij de uitleg worden betrokken.
• Aansluitend op de uitleg kan behandeling plaatsvinden.
• We kijken niet alleen naar het problematische van AD(H)D en/of ASS, maar ook naar welke kwaliteiten u heeft, juist vanwege de AD(H)D/ASS. In dat kader kan worden meegedacht betreffende het inzetten van deze kwaliteiten bij uw studie of werk.
• Als u geen behandeling wenst, wordt u terugverwezen naar uw verwijzer of adviseert het G-CIS een verwijzing naar elders.

De G-CIS-teams zijn bewust kleinschalig van opzet, zodat de behandelaars goed op elkaar afgestemd blijven in het belang van de cliënt.

Verwijzing

U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig om bij ons in behandeling te komen. Deze verwijzing dient naar ons postadres of faxnummer te worden verzonden.

Kosten

Vergoeding basisverzekering 
De basisverzekering vergoedt de kosten van uw behandeling. Voorwaarde voor vergoeding is, dat u niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling bent en dat wij in bezit zijn van een geldige verwijsbrief. 

Eigen risico 
U betaalt een eigen risico afhankelijk van de door u afgesloten verzekering.

Factuur
U ontvangt een factuur van uw zorgverzekeraar aan het eind van uw behandeling. Of na het verlengen van uw behandeling. De factuur is voor het eigen risico. De rekening staat op naam van GGZ Friesland, dit is de moederorganisatie van G-CIS.

Bij vragen kunt u het beste bij uw eigen verzekeraar te rade gaan.

Afspraak afzeggen?

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met uw behandelaar of het secretariaat via info@g-cis.nl.
Op werkdagen buiten kantooruren kunt u een voicemailbericht achterlaten op het directe telefoonnummer van uw behandelaar of u kunt ook de annulering doorgeven via info@g-cis.nl.

Tot 24 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak annuleren of verzetten.

Herhaalrecept nodig?

Deze kunt u op werkdagen eenvoudig bestellen via info@g-cis.nl met de vermelding van: uw naam, geboorte datum, om welke medicatie het gaat en uw apotheek. Wij proberen het recept dan binnen 48 uur naar de aangegeven apotheek te faxen.

Niet tevreden?

Er zijn veel mensen die gebruik maken van de zorg van G-CIS. Alle medewerkers van G-CIS doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. De eerste stap om dit aan de orde te stellen, is dit voor te leggen aan de persoon die dit betreft. Mocht dit niet lukken of u bent niet tevreden over de uitkomst, dan is het mogelijk zelf een klacht in te dienen. Dit kan via het klachtenformulier op onze website.

Voor meer informatie en wilt u zich aanmelden?

Openingstijden en bereikbaarheid:
G-CIS Heerenveen is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Wij zijn die dagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.
Wilt u een afspraak wijzigen, medicatie bestellen of een ander bericht doorgeven dan kunt u een email sturen naar info@g-cis.nl, of de voicemail inspreken.
Wij zullen dan z.s.m. reageren.