GCIS | Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Je bent hier:

Medicijnen mee op reis

Geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen, zoals Ritalin en Concerta (werkzame stof: methylfenidaat), kunnen niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland. In veel landen is het namelijk streng verboden om opiaten te bezitten en te gebruiken zonder recept.

Opiumwet

Gebruikt u of uw kind medicijnen die onder opiumwet vallen en gaat u op reis naar het buitenland, dan heeft u een verklaring nodig. Artsen zijn hiervan vaak niet op de hoogte. Het regelen van een verklaring kan problemen aan de grens of tijdens uw reis voorkomen.

Schengenlanden

Voor vakanties in Schengenlanden heeft u officieel een zogenaamde Schengenverklaring nodig. In de Schengenverklaring staat dat u de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen, waarna de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de verklaring waarmerkt.

Contact met ambassade

In de praktijk blijkt dat verschillende landen een Engelstalige verklaring van de arts voldoende vinden. Om er zeker van te zijn dat het land of de landen waar u naar toe of doorheen reist dit beleid hanteren, kunt u het beste contact opnemen met de ambassade van dat land.

Lees meer over Schengenlanden op de website van de Rijksoverheid: Wat zijn Schengenlanden?

Niet-Schengenlanden

Buiten het Schengengebied voert elk land zijn eigen beleid bij het invoeren van geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik. Reist u naar een niet-Schengenland, dan is toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. Hiervoor heeft u in ieder geval een (Engelstalige) verklaring van uw arts nodig.

Verklaring legaliseren

Deze verklaring moet worden gelegaliseerd door het CIBG (een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS). U moet hiervoor uw artsenverklaring opsturen naar Farmatec van het CIBG. Hierna moet de verklaring worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Houdt u rekening met de behandeltijd.

Contact met ambassade

Voor reizen naar sommige landen is ook toestemming van de ambassade of het consulaat nodig. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naar toe reist.

Net als bij de Schengenlanden geldt ook hier dat sommige landen een Engelstalige verklaring van de arts voldoende vinden. Sommige landen eisen (ook) een verklaring in de taal van het land. Neemt u hiervoor contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naar toe reist.

De inspectie adviseert om eerst de verklaring van uw arts te regelen, voordat u contact opneemt met de ambassade of het consulaat.

Verklaring arts

De verklaring van de arts bevat informatie over de medicatie die wordt gebruikt. Deze verklaring moet de volgende informatie bevatten:

  • stofnaam/merknaam van het medicijn
  • dosering (aantal mg/dag)
  • toedieningsvorm (pil of poeder etc.)
  • duur van het gebruik

De duur betreft het aantal dagen dat de vakantie in het niet-Schengenland duurt, met een zekere reserve voor als er iets gebeurt (bijvoorbeeld: als door braken een pil niet wordt opgenomen door het lichaam, of als het verblijf in het buitenland wegens omstandigheden langer duurt).

Verder is het belangrijk dat de medicatie in de originele verpakking van de apotheek zit en dat er ook een recept wordt meegenomen naar het buitenland.

Nuttige links

  • Schengen- en visabeleid (website Europa-nu.nl) Informatie over het Verdrag van Schengen, met overzicht van de aangesloten landen
  • Medisch Paspoort (Checklist Reisapotheek) Checklist Reisapotheek met informatie over geneesmiddelenpaspoort