GCIS | Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Je bent hier:

Een specialistisch centrum voor mensen met AD(H)D en/of ASS

G-CIS is een gespecialiseerd centrum, waar mensen (18 jaar en ouder) met AD(H)D (Aandachtstekortstoornissen met en zonder hyperactiviteit) en ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) en alle daarbij voorkomende psychiatrische problemen gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden.

Informatieverwerkingsstoornis

Informatieverwerkingsstoornis een moderne term voor AD(H)D en voor ASS Met de term ‘informatie’ wordt bedoeld: gedachten, gevoelens, geluiden, beelden, geuren en smaken. Bij AD(H)D wordt (door een ‘filter’ in de hersenen) te veel (gewenste en ongewenste) informatie doorgelaten. Resultaat is: afgeleid zijn, moeite met ordenen en plannen hebben, impulsief en (soms) hyperactief zijn. Bij ASS bestaan problemen met de snelheid (te trage verwerking) en met de interpretatie van de informatie. Hierdoor kunnen beperkingen bestaan in het hebben van overzicht en in het sociale functioneren.

Wat is het speciale aan het G-CIS? 

• Dat een eigen diagnostische methode wordt gehanteerd, die snel, klantvriendelijk en kwalitatief goed is.
• Dat naast deze methode ook een nauwkeurig samengestelde psychologische test-‘batterij’ kan worden toegepast.
• Dat aansluitend op de diagnose AD(H)D en/of ASS (met of zonder andere ‘comorbide’ psychiatrische problematiek) goed uitgelegd wordt waarom deze diagnose is gesteld (psycho-educatie).
• Dat niet alleen het problematische van AD(H)D en/of ASS wordt benoemd, maar dat bij elke cliënt ook wordt onderzocht welke kwaliteiten
uit de AD(H)D/ASS
kunnen voortkomen. In dat kader kunnen adviezen op het terrein van werk of opleiding worden gegeven.
• Dat G-CIS benadrukt onderdeel te zijn van een netwerk, waaruit verwijzingen voortkomen en waar ook naar verwezen kan worden.
• Dat, als cliënt geen behandeling wenst, wordt terugverwezen naar verwijzer of wordt meegedacht over een verwijzing naar elders.
• Dat aansluitend op de psycho-educatie behandeling kan plaatsvinden, waarbij methoden (‘modules’) worden gebruikt die zich in de praktijk en/of in de wetenschap hebben bewezen.
• Dat alle G-CIS-teamleden (psychiater, verpleegkundig specialist, spv, systeemtherapeut, GZ-psycholoog en praktijkassistent) ieder op zijn/haar eigen terrein gespecialiseerd zijn in de diagnostiek en behandeling van AD(H)D en ASS.
• Dat G-CIS-teams met opzet kleinschalig zijn om korte lijnen tussen de behandelaars te houden, wat de kwaliteit van behandeling bevordert.

Wat is behandeling bij G-CIS?

• Behandeling start met goede psycho-educatie: uitleg waarom de diagnose is gesteld, wat het verband met de aanmeldingsklachten is, welke voor- en nadelen uit AD(H)D en/of ASS kunnen voortvloeien en welke behandelingen er binnen G-CIS mogelijk zijn.
Medicatie bij AD(H)D/ASS met of zonder comorbiditeit vindt plaats volgens de laatste ‘state of the art’ door de psychiater en/of verpleegkundig specialist.
• Er wordt niet ‘alleen maar een pilletje gegeven’: het medicatiepalet is breed en wordt aan de individuele cliënt aangepast. Na het voorschrijven van medicatie vindt een zeer deskundige monitoring van effecten plaats.
Coaching kan kortdurend plaatsvinden binnen het G-CIS, waarbij ook de coachbaarheid van cliënt wordt onderzocht. Voor langdurige coaching wordt naar coaching-organisaties verwezen.
Cognitieve gedragstherapie kan bij comorbide depressie, angst- of dwangstoornis duidelijke verbeteringen geven. Belangrijk is dat de behandelend psycholoog uiteraard ook goed op de hoogte is van AD(H)D of ASS is.
Systeemtherapie kan bij gezins- of partnerrelatieproblematiek leiden tot betere communicatie en een beter onderling begrip. De G-CIS-systeemtherapeut houdt daarbij rekening met de rol van AD(H)D/ASS binnen het gezin of in de partnerrelatie.