GCIS | Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Welkom bij G-CIS

G-CIS is: Een Gespecialiseerd  Centrum Informatieverwerkings Stoornissen.
Wij zijn deskundig op het gebied van de diagnostiek en behandeling van  adolescenten en volwassenen met AD(H)D , ASS en alle daarbij voorkomende psychiatrische problemen.
Op verwijzing van uw huisarts  (of via andere verwijzers) word u uitgenodigd voor een screening.
Onze screeningsmethode is efficiënt en klantvriendelijk, zodat u  zo snel mogelijk de behandeling krijgt, die bij u past.

Behandeling bij G-CIS  start met een goede uitleg:

  • waarom de diagnose werd gesteld
  • wat het verband met de aanmeldingsklachten is
  • welke voor- en nadelen uit AD(H)D en/ of ASS kunnen voortvloeien
  • welke behandeling (en) er binnen G-CIS mogelijk zijn.

Door de psychiater of de verpleegkundig specialist wordt niet ’ alleen maar een pilletje gegeven’: er vindt een zeer deskundige monitoring van medicatie-effecten plaats.
Binnen G-CIS kan kortdurende coaching plaatsvinden.
Voor langdurige coaching wordt naar coach-organisaties verwezen. 
Ook Cognitieve Gedragstherapie, systeemtherapie en groepsbehandeling kunnen bij G-CIS worden ingezet als snelle route naar herstel.

Op het moment is de wachttijd 3 weken voor een eerste afspraak.

Kwadrantgroep

G-CIS is een zelfstandig team van Zorgmaatwerk en maakt deel uit van de Kwadrantgroep. De Kwadrantgroep is een maatschappelijke onderneming die onder verschillende merknamen diensten en producten biedt op het gebied van wonen, zorg, welzijn en behandeling. Voor meer informatie over De Kwadrantgroep en haar bedrijven verwijzen we u naar de website.

Uitgelicht

  • Zorgdomein

    U kunt als huisarts met behulp van de applicatie Zorgdomein in uw huisartsen informatie systeem naar G-CIS verwijzen.

    Geef bij verwijzing duidelijk aan of het om de generalistische basis ggz gaat of de specialistische ggz. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Veranderingen in de GGZ onder cliënten.