GCIS | Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen

Je bent hier:
Links

Impuls

Landelijke Patiëntenvereniging Impuls zet zich in voor volwassenen met ADHD of aanverwante stoornissen die zich op de een of andere manier miskend of onbegrepen voelen, problemen ondervinden in dagelijkse dingen, maar ook voor die volwassenen die juist door hun ADHD worden gedreven hier iets mee te doen door bijvoorbeeld het geven van voorlichting of het organiseren van lotgenotencontact, bijvoorbeeld in de vorm van een AD(H)D-café.

Ook vindt Impuls het belangrijk dat ADHD en aanverwante stoornissen in politiek Den Haag onder de aandacht worden gebracht. Bijvoorbeeld zorgen voor het opnemen van medicatie in de verzekeringspakketten bij zorgverzekeringen, zodat vergoeding mogelijk is of het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen voor het stellen van de correcte diagnose. Bovengenoemde voorbeelden geven activiteiten weer binnen de drie pijlers waar vereniging Impuls zich op richt: Lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.  


Bezoekadres : Soestdijkseweg Zuid 217 3721 AD BILTHOVEN
Postadres : Postbus 92 3720 AB BILTHOVEN
Telefoon: 030 225 50 50

Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie. De kernwoorden zijn: belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek en kwaliteitsbewaking van de zorg.

Bij de NVA kun je terecht met al je vragen over autisme, over hulp bij autisme en over alles waar je je  zorgen over maakt rond het autisme van een naaste, een cliënt of jezelf. 
De vragen worden beantwoord door getrainde, ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij begrijpen snel waar je het over hebt, omdat zij een kind of partner met autisme hebben, of omdat zij zelf een diagnose autisme hebben. Zij bieden een luisterend oor en delen daarbij graag hun kennis en ervaringen. Waar nodig verwijzen zij gericht door naar organisaties die je verder kunnen helpen.
De vrijwilligers maken gebruik van de vele informatie en documentatie die bij de NVA beschikbaar is. Alle vrijwilligers krijgen een basistraining en worden regelmatig bijgeschoold om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. De hulplijn hanteert een privacyregelement.

Bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme komt kennis over autisme samen: kennis uit de wetenschap, kennis uit de praktijk van professionals en kennis van ervaringsdeskundigen.

Telefonisch:  Informatie en Advieslijn 

Telefoon: 0900- AUTISME /0900-2884763, € 0,05 per minuut.

Op werkdagen staan vrijwilligers je te woord via onze Informatie en Advieslijn (I&A-lijn). In het schema hieronder kun je zien op welke dagen en tijdstippen de I&A-lijn bereikbaar is en welke ervaringsdeskundigen de lijn bedienen (tussentijdse wijzigingen voorbehouden). Buiten deze tijden en in schoolvakanties is de I&A-lijn gesloten. 

Dag Tijdstip Spreekuur

maandagmorgen

10.00u - 13.00u Algemeen spreekuur

dinsdagmorgen

10.00u - 13.00u Algemeen spreekuur

dinsdagmiddag

13.00u - 16.00u

Voor en door volwassenen met autisme

woensdag

10.00u - 16.00u

Steunpunt Autisme en Werk

donderdagmorgen

10.00u - 13.00u Algemeen spreekuur
donderdagmiddag 13.00u - 16.00u

Voor en door volwassenen met autisme

vrijdagmorgen

10.00u - 13.00u Algemeen spreekuur

 
Per mail

Sommige vragen stel je misschien het liefst via e-mail. Advies via e-mail is met name handig om feitelijke informatie te krijgen, zoals adressen van organisaties, websites waar je een antwoord op je vraag kunt vinden of boekentips.

Mail naar advies@autisme.nl  en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie op je vraag.

 

Bezoek- en postadres

Nederlandse Vereniging voor Autisme
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Telefoon: 030-2299800